Barriärmål

  • Hur får du med dig ledningen och personalen i att enas om utmanande mål?
  • Är det ett misslyckande att inte nå dina mål?
  • Hur hittar du mätetal som engagerar och fokuserar på det som avgör tillväxt och lönsamhet i verksamheten?
  • Hur får du ledning och personal att se hinder som möjligheter?

Att sätta mål som engagerar och driver åt rätt håll är en avgörande faktor för att ett företag ska utvecklas. Efter att ha jobbat med att utveckla målstrukturer i företag och organisationer under ett 20-tal år, kan jag säga att det är ett både komplext, utmanande och intressant område. Många företag har en stor outnyttjad potential som kunde tillvaratas om de lärde sig att jobba med mål på ett konsekvent och strukturerat sätt. En del företag jobbar inte alls med mål och har många ursäkter för att inte göra det. Men hur kul vore det att spela fotboll eller handboll utan målbur? En del företag sätter mål och har en hög träffsäkerhet i att uppnå målen, men det beror ofta på att ribban ligger väldigt lågt. Men hur kul är det att hoppa höjdhopp om ribban alltid ligger kvar när du hoppat över den? En del företag lägger ner stora ansträngningar på att arbeta med mål, men har ändå en stor outnyttjad potential eftersom det har svårt att hitta rätt i alla de utmaningar som finns runt målstrukturer.

Aldrig har något fått så starkt fäste som barriärmål

På ER-Konsult har vi sedan ett flertal år arbetat med ett koncept runt barriärmål. Under mina 20 år som konsult inom affärsutveckling och organisationsutveckling har jag inte tidigare upplevt något som fått så starkt fäste hos mina kunder som barriärmål, det får fäste och det fortsätter man att prata om.

Hinder blir din framgångsfaktor

Att jobba med barriärmål i samband med att man skapar eller uppdaterar sin affärsplan innebär att utmana sig själv genom att sätta ett långsiktigt mål som tangerar det oöverkomliga. På så sätt blir också hindren tydliga. Att sedan jobba med hindren i ett strategiskt förbättringsarbete är ett avgörande moment med barriärmålsarbetet. Sedan gäller det att bryta ned barriärmålet och skapa ett scorekort med de viktigaste mätetalen för nyckelprestationer. Vi vågar lova dig en intressant och utvecklande process om du ger oss förtroendet att tillsammans med dig och dina nyckelpersoner skapa eller uppdatera en affärsplan med hjälp av vår process Vinn Din Marknad.

Träffa oss

Förutsättningslösa möten är meningslösa möten. Vi arrangerar olika typer av minimöten, där vi ger konkreta tips för just ditt företag. Helt kostnadsfritt.

Kontakta oss

Framgångsmodellen

Om det vi säger är det vi också gör, så blir vi inte bara trodda och valda. Vi får lojala kunder och utvecklar företaget från bra till bäst.

Här är modellen

Så arbetar vi

Med effektiva arbetsmodeller och verktyg för produktivitet, trivsel, marknadstänkande och delaktighet når vi hela vägen tillsammans.

Våra metoder

Nyheter

{{get_title}}

{{get_content}}

ER-Konsults fjärde Gasellföretag

Nyhet 2019-01-14 Ett gasellföretag är ett företag som haft en tillväxt utöver det vanliga och dubblat sin omsättning på tre år samtidigt som man lyckats vara lönsamma. Varje år utser Dagens Industri tillväxtföretag för varje län. Randek AB i Falkenberg, blev via sitt moderföretag Nordiska Truss trea bland Gasellföretagen i Halland Omsättning 2017 194 Mkr
Läs fler nyheter