FRAMGÅNGSMODELLEN

Vad skiljer oss
från andra?

Affärsutvecklare, organisationsutvecklare, säljutbildare, teamcoacher, marknadsförare och konsulter jobbar oftast inom ett segment och hjälper sin kund inom en specifik del. ER-Konsults framgångsmodell inkluderar hela processen, från företagets innersta kärna och hela vägen ut på marknaden.

Vi har verktygen för analys och strategi, mål och resultat, affärsplan och positionering, vinnande försäljning och kreativ kommunikation. Samt en arbetsprocess som väcker glöd, engagemang och delaktighet hos alla anställda.

Här är framgångsmodellen:

Analys & strategi

Utveckling kräver utveckling. En offensiv affärs-/marknadsplan ger nya lönsamma marknadsandelar och en tydlig färdriktning för företaget.

Vinn din marknad:
Affärsplan
Vision
Affärsidé/mission
Kärnvärden
Varumärkeslöfte
Barriärmål
Milstolpar
Handlingsplan

Genomförande inåt

Varje individ i organisationen är viktig för hur stort genomslag affärsplanen får. Att få alla att gå åt samma håll, skapar framgång och rätt företagskultur.

Verktygen:

  • Högpresterande team, för ledare och ledningsgrupp.
  • Implementering av affärsplan och kärnvärden.
  • Förbättringsfabriken. Mål och resultat.

Genomförande utåt

När affärsplan, kärnvärden och varumärkeslöfte sitter internt och vi kan leverera vad vi lovar, så är det tid att kommunicera med omvärlden.

Verktygen:

  • Marknadskommunikation. Kommunikationsstrategi, aktivitetsplan.
  • Vinnande försäljning. Säljträning som bygger en framgångsstandard som alla kan följa i det dagliga säljarbetet.

Kundens upplevelse

Allt vi trimmat och vässat, formulerat och planerat internt i organisationen får genomslag på marknaden först när vi kommunicerar. När löfte och leverans överensstämmer får företaget trovärdighet och nöjda kunder som kommer tillbaka. Den totala varumärkesupplevelsen, säger någon. ER-Konsults framgångsmodell säger vi.

Träffa oss

Förutsättningslösa möten är meningslösa möten. Vi arrangerar olika typer av minimöten, där vi ger konkreta tips för just ditt företag. Helt kostnadsfritt.

Kontakta oss

Så arbetar vi

Med effektiva arbetsmodeller och verktyg för produktivitet, trivsel, marknadstänkande och delaktighet når vi hela vägen tillsammans.

Våra metoder

Nyheter

{{get_title}}

{{get_content}}

Ragnarssons: Från 1,5 MSEK till 10,5 MSEK 

2016-12-01 // Familjen Ragnarsson föder upp smågrisar på ett naturligt sätt på gården i Tvååker. Roland Nilsson och ER-Konsult har jobbat fram och implementerat en professionell syn på på affärsutveckling. Arbetet har innefattat hela resan, från affärsidé och vision till erbjudande, marknadsföring och försäljning. Idag är varumärket Ragnarsson starkt och efterfrågan på produkterna är stor.
Läs fler nyheter