Högpresterande Team

  • Hur får jag min ledningsgrupp att bli mer effektiv?
  • Vi har alldeles för ineffektiva möten på det här företaget. Mötena blir för långa och vi diskuterar inte rätt saker.
  • Ledningsgruppsmötena handlar mest om att utbyta information. Vi borde fatta mera beslut och vi borde ägna oss mer åt att utveckla verksamheten.
  • Vi har en del gråzoner mellan rollerna för ledningsgruppens medlemmar som innebär att saker ramlar mellan stolarna.
  • Vi har ett par personer i ledningsgruppen som har en obefintlig självinsikt om sina egna svagheter, men de pratar gärna om andra personers brister.

Så kan det låta, när man kommer in på ledningsgruppsarbetet med företagets VD.

Högpresterande Team är en process med företagets ledningsgrupp eller ett annat team på företaget. Processen syftar till att skapa just ett högpresterande team.

Processen utgår från företagets affärsplan eller om den inte finns så börjar med en nulägesanalys och går sedan vidare med modulen för barriärmål.

För en ledare är självinsikt om de egna styrkorna och svagheterna i ledarskapet en förutsättning för att kunna utvecklas som ledare.

Bättre konflikthantering sparar stora pengar

I processen Högpresterande Team så finns två delar för den personliga utvecklingen. Den första är ER-Konsults egna verktyg för självinsikt. Det verktyget har på ett enkelt och handfast sätt givit många ledare en bra plattform att jobba utifrån i sin personliga utveckling. En avgörande faktor för att bli ett högpresterande team är förmågan hos teamets medlemmar att hantera konflikter. Konflikter kostar mycket pengar, det är oomtvistat. En undersökning från Harvard visade bl a att 66 % arbetade sämre i samband med en konfliktsituation. Det gäller inte bara att hantera konflikter när de uppstår, det gäller också att förebygga konflikter, men det kanske allra viktigaste är att våga utmana dig själv i konfliktsituationer och utnyttja dynamiken i konflikten till att skapa utveckling. Den andra delen av den personliga utvecklingen bygger på SDI, ett verktyg som flera av våra konsulter är certifierade i tillsammans med över 4000 andra konsulter världen över.

Team Diagnosen gör ditt team till ett högpresterande team

Effektiva och produktiva möten

I Högpresterande team finns också ett mycket starkt verktyg för att bygga grupputveckling i kombination med ledarskap. Det är en online enkät, Team Diagnos, som visar profilen på ditt team. Utifrån den bygger vi en utvecklande workshop. Team Diagnos är skapat av Harvard professorn Richard Hackman, en av världens mest erkända forskare med aspekt på effektiva team. Hans bok High Perfomance Team beskriver teorierna på djupet.

I avsnittet rollklarifiering eliminerar vi gråzoner mellan teammedlemmar och fångar också upp saker som ger och tar energi i relationerna mellan teammedlemmarna.

Slutligen bygger vi upp företagets mötesstruktur genom att skapa en årscykel för möten, spelregler för möten, fasta agendor samt fastställer den avgörande reflektorrollen. Här bygger vi en utmärkt grund för effektiva och produktiva möten.

Träffa oss

Förutsättningslösa möten är meningslösa möten. Vi arrangerar olika typer av minimöten, där vi ger konkreta tips för just ditt företag. Helt kostnadsfritt.

Kontakta oss

Framgångsmodellen

Om det vi säger är det vi också gör, så blir vi inte bara trodda och valda. Vi får lojala kunder och utvecklar företaget från bra till bäst.

Här är modellen

Så arbetar vi

Med effektiva arbetsmodeller och verktyg för produktivitet, trivsel, marknadstänkande och delaktighet når vi hela vägen tillsammans.

Våra metoder

Nyheter

{{get_title}}

{{get_content}}

Ästad Vingård

ER-konsulten Håkan Berntsson började sitt arbete med Ästad Vingård redan 2013. Då var omsättningen 22 MSEK och i år kommer den att landa på cirka 70 MSEK.  2019 blev Ästad Vingård utsedd till årets företag i Varberg och 2020 till årets företag i Halland och samma år på plats tre i Årets Företag i Sverige.
Läs fler nyheter