2010-01-15 // Tenzo i Smålandsstenar är ett av våra framgångsrika kundföretag. Man tillverkar möbler. ER-Konsult har under ett följd år arbetat med både Business Plan och i ett internt förbättringsprojekt kallat Steget före.
Tenzos säljframgångar är dokumenterade då man blivit utsedda till Gasellföretag två gånger. Även produktiviteten har höjts väsentligt. Mest påtagligt är detta på lackavdelningen där man höjt produktiviteten med 63 % på tre år. Antal lackade kvadratmeter per timme har ökat från 96 till 152! Och detta har skett utan investeringar, bara med förändringar i arbetssätt!