Affärsplan

  • Varför behöver man en affärsplan?
  • Det går bra ändå?
  • Vi har aldrig haft det tidigare.
  • Det blir ju bara en massa papper som hamnar i någon hylla
  • Vi vill kunna ändra oss och inte slaviskt följa en plan

Ja, det är bara några argument vi hört genom åren. Men att arbeta fram en långsiktig och strategisk affärsplan i en dynamisk process med delaktighet är utvecklande inte bara för företaget, det är också väldigt utvecklande för individerna i sig. Då finns affärsplanen inte bara på papper, den finns med i bakhuvudet på medarbetarna hela tiden. Det viktiga är att affärsplanen har en röd tråd från visionen ned till actions och mål som ligger nära medarbetarnas vardag.

Affärsplanen hjälper dig att ta rätt beslut

Affärsplanen är också väldigt betydelsefull i samband med beslutsfattande. Dyker det upp en möjlighet så är det utmärkt att checka om möjligheten stämmer med det som står i affärsplanen. Stämmer möjligheten inte med affärsplanen har man två alternativ. Antingen avstår man från möjligheten eftersom den inte stämmer in i den långsiktiga strategin, eller så tycker man att möjligheten är så bra att det är värt att göra en justering av affärsplanen. Vi har sett otaliga exempel på företag utan affärsplan med alltför spretig verksamhet beroende på att man inte är tillräckligt strategisk i sitt beslutsfattande och det i sin tur beror på att man saknar ett bra verktyg att navigera efter. Spretigheten resulterar i ineffektivitet, svag lönsamhet och låg tillväxt.

Affärsplanen som årligt event på företaget

Arbetet med affärsplanen ska vara ett event som man ser fram emot varje år. Då börjar man med en tillbakablick, hur gick det för oss? Sedan är det dags att granska hur väl man uppfyller det som står i affärsplanen? Var har vi våra brister? Kan vi stretcha våra mål ytterligare? Hur kan vi förfina våra strategier och våra målstrukturer? När arbetet är klart ska alla vara laddade och motiverade för det dagliga arbetet. Självklart är inte hela företaget med och skapar eller uppdaterar affärsplanen, det får man begränsa till ledning och nyckelpersoner. Men affärsplanen ska förankras hos alla medarbetare och det görs också lämpligen i ett årligt event ganska snart efter att affärsplanen fastställts. Gör man det på rätt sätt så att medarbetarna känner sig delaktiga och sedan upprepar proceduren varje år så blir resultatet att man får en personalstyrka som förstår affärsplanen, som förstår företagets roll på marknaden, som förstår hur man ska vara konkurrenskraftiga och som förstår hur strategier och mål ska kopplas till det dagliga arbetet för varje medarbetare. Man får hela laget att gå mot samma mål. Det är något som alla företagsledare vill.

Träffa oss

Förutsättningslösa möten är meningslösa möten. Vi arrangerar olika typer av minimöten, där vi ger konkreta tips för just ditt företag. Helt kostnadsfritt.

Kontakta oss

Framgångsmodellen

Om det vi säger är det vi också gör, så blir vi inte bara trodda och valda. Vi får lojala kunder och utvecklar företaget från bra till bäst.

Här är modellen

Så arbetar vi

Med effektiva arbetsmodeller och verktyg för produktivitet, trivsel, marknadstänkande och delaktighet når vi hela vägen tillsammans.

Våra metoder

Nyheter

{{get_title}}

{{get_content}}

Ästad Vingård

ER-konsulten Håkan Berntsson började sitt arbete med Ästad Vingård redan 2013. Då var omsättningen 22 MSEK och i år kommer den att landa på cirka 70 MSEK.  2019 blev Ästad Vingård utsedd till årets företag i Varberg och 2020 till årets företag i Halland och samma år på plats tre i Årets Företag i Sverige.
Läs fler nyheter