2010-09-10 // Att Anebyhus växt under det senaste året och klättrat från att vara det elfte största husföretaget i landet till att vara det sjunde största, det kunde VD:n Kenneth Roos konstatera vid en kick off i fabriken den 25 augusti där runt 100 medarbetare deltog.
Förutom den tillväxt som skett har Anebyhus också fått nöjdare kunder, kundnöjdheten har ökat från 62 % till 75 %.
– Men vi är bara en bit på väg på vår resa från bra till bäst, sa Kenneth Roos.
En följd av att ER-Konsult sedan cirka två har huvudansvaret för den utvecklingsprocess som fått namnet “Från Bra till Bäst” fick också ER-Konsult förtroende att arrangera den ovan nämnda kick offen. Rubriken var Anebyhusandan. Alla anställda vid huvudkontoret samt alla agenter med personal hade samlats i fabriken. Grupparbeten varvades med föredrag och även en god kvällsbuffé serverades i en del av fabriken. Många medarbetare tyckte att det var väldigt positivt att träffa hela företaget samlat. Eftersom grupparbetena genomfördes med blandade grupper som hela tiden skiftades så fick var och en lära känna ett flertal nya ansikten.