2011-02-04 // ”Dyra chefsutbildningar är oftast bortkastade pengar, hävdar forskare vid Lunds universitet. En studie bland 200 anställda på Arlanda flygplats pekar på att även om en utbildad chef är bättre på sitt jobb, blir inte arbetsklimatet bättre av att bara utbilda den ena sidan.
– Den viktigaste parametern för ett gott arbetsklimat var att det fanns samstämmighet mellan cheferna och de anställda, säger forskaren Johan Bertlett till Ekot”.

Johan Pehrson, konceptansvarig på ER-Konsult kommenterar:  
– Ovanstående är en bra bekräftelse på vår övertygelse sedan många år. Det är hela grunden till vårt Mål & Resultat koncept, där vi engagerar all personal i utveckling av verksamheten. Våra kunder märker snabbt vilken bra investering detta är. Som komplement så jobbar vi också med personlig utveckling av ledare. Det är intressant att våra egna erfarenheter nu kan kompletteras med forskningsrön. Vi får se hur vi kan ta tillvara detta på bästa sätt.