2012-04-14 // Andreas Algerbo, VD för Bufab Kit, berättar att t o m april så har omsättningen ökat med 22 % och lönsamheten med 21 % hittills i år. Rörelseresultatet var bra redan innan, men ligger nu på 14 %.
Vi har haft god hjälp av ER-Konsult där vi jobbat med deras process Vinn Din Marknad. Ett 10-tal medarbetare deltog i processen. Det har varit en ordentlig genomlysning av verksamheten. ER-Konsult har som ledare av processen varit drivande och dessutom skapat ett mycket bra engagemang. Deltagarna har varit mycket nöjda med ER-Konsults arbetssätt där alla varit delaktiga. Vi har blivit coachade mot målet att arbeta fram en tydlig och offensiv affärsplan. Ingen extra förankring har krävts, det är bara att tuta och köra när planen är klar, alla är med på tåget, säger Andreas Algerbo.
Bufab Kit finns i Värnamo och ingår i Bufab-koncernen. Man är leverantör av fästelement till möbelindustrin och byggmaterialindustrin (fönster- och dörrtillverkare).