2012-09-10 // Bufab Lann är Sveriges ledande tillverkare av svarvade detaljer och levererar sina produkter till allt från världsledande varumärken till mindre familje företag.
Bufab Lann ingår i Bufabkoncernen som är marknadsledande i Europa inom handel, utveckling och tillverkning av Small Parts, inklusive fästelement.

“Vinn din marknad”
ER-Konsult fick uppdraget att med metoden “Vinn din marknad” arbeta med VD och utökad ledningsgrupp för att dra upp riktlinjerna för den framtida verksamheten. Detta första arbete resulterade i en ny Affärsplan/marknadsplan med tillhörande varumärkesarbete där företaget satte sina kärnvärden och sitt varumärkeslöfte.
Arbetet fortsatte I “Mål och resultat” där vi bröt ned satta mål i affärsplanen på avdelningsnivå, effektiviserade arbetsflöden samt implementerade varumärkets kärnvärden I hela organisationen
Som tredje steg arbetade vi vidar med det tredje benet av ER:s metoder, “Vinnade försäljning”,
då vi genomförde en skräddarsydd utbildning för säljarna på Bufab Lann.
ER. har också varit delaktiga som inhyrd “projektledare” och länk mellan reklambyrå och ledning/säljare på Bufab för att säkerställa att allt marknads- och säljmaterial följer intentionerna och målen I affärsplanen.