2010-10-31 // Byggbröderna är ett anrikt byggentreprenadföretag från Falkenberg som varit verksamma ända sedan 1920.
Under 2010 har ägarna Jan-Åke Kjeller och Tommy Alfredsson tagit ett helhetsgrepp för en offensiv framtidssatsning där ER-Konsult fått förtroendet att spela en stor roll. Till att börja med arbetades en ny affärsplan fram. Det var inte bara ägarna som var delaktiga i detta utan en bredare grupp av nyckelpersoner engagerades i arbetet. Parallellt med detta påbörjades utvecklingen av en ny och företagsanpassad personalhandbok. Detta arbete leddes av ER-Konsults Lars-Gunnar Franzén.
När affärsplanen och personalhandboken var färdiga så var det dags att involvera all personal i utvecklingsarbetet. Under två dagar förankrades affärsplanen och personalhandboken, företagskulturen diskuterades och av ett stort antal förbättringsförslag så utkristalliserades en handlingsplan med 38 punkter. Arbetet fortsätter med regelbundna uppföljningar.