2010-06-30 // – El & Säkerhet, ett Malmöbaserat företag som sysslar med elinstallationer och säkerhet. När det gäller säkerhetsdelen erbjuder man bl a inbrottslarm, brandlarm och kameraövervakning för både företag och privatpersoner. El & Säkerhet är c a 40 anställda.
– Din-X har sitt huvudkontor i Helsingborg. Det är en danskägd bensinstationskedja med c a 140 stationer. Stationerna bedrivs dels av återförsäljare och dels i egen regi s k skötselstationer.