Nyhet 2019-01-14

Ett gasellföretag är ett företag som haft en tillväxt utöver det vanliga och dubblat sin omsättning på tre år samtidigt som man lyckats vara lönsamma. Varje år utser Dagens Industri tillväxtföretag för varje län.

Randek AB i Falkenberg, blev via sitt moderföretag Nordiska Truss trea bland Gasellföretagen i Halland
Omsättning 2017 194 Mkr
Antal anställda 42 st
Vinst 19,7 Mkr
Tillväxt på tre år + 328 %

Även 2019 kommer Randek/Nordiska Truss att bli Gasellföretag då omsättningen 2018 steg till 308 Mkr med en vinst på 31 Mkr.

Dessutom har Randek/Nordiska Truss blivit utsedda till Superföretag två år i rad, 2017 och 2018. Att bli Superföretag är ännu svårare att bli och endast 728 av Sveriges 430 000 aktiebolag.

  • ER-Konsult har jobbat med hela batteriet i vår Framgångsmodell. 2012 startade vi med Vinnande Försäljning (säljträning) som resulterade i att vi tog fram en säljmanual som säljarna började arbeta efter, säger Johan Pehrson, VD för ER-Konsult.
  • 2014 tog vi fram en Affärsplan med följande tillväxtmål: 2014 – 50 Mkr, 2015 – 75 Mkr, 2016 – 100 Mkr och 2017 – 150 Mkr. Affärsplanen har sedan följts upp och reviderats i en process varje år
  • 2015 genomfördes Högpresterande Team med ledningsgruppen och styrelsen vilket ledde till att vi etablerade en komplett styrmodell för Randek.
  • 2016 genomfördes Förbättringsfabriken med alla anställda och där etablerade vi en modell med ständiga förbättringar uppföljningar på avdelningsnivå. Även den processen har genomförts varje år sedan dess.
  • Min erfarenhet är att vi jobbar mer på djupet än de konsultföretag jag känner till, därtill kommer kontinuitet genom att vi jobbar långsiktigt med de flesta av våra kunder. Vi vet att detta är rätta vägen att bygga tillväxt och lönsamhet och beviset på detta är att Randek/Nordiska Truss är det fjärde Gasellföretaget vi medverkat till. De övriga är Tenzo – Trippelgasell, Gårö Plåtprodukter – Trippelgasell och Morupsfönster – Dubbelgasell.
  • Personligen känner jag stor tillfredsställelse i att vår Framgångsmodell, som vi mejslat fram genom många års praktiskt arbete med små och medelstora företag, har en så stark genomslagskraft i att utveckla företag och stärka deras konkurrenskraft. Vi är stolta över att bidra med något som är positivt för Sverige, avslutar Johan Pehrson