2008-09-11 // Ställningsföretaget Layher växer snabbt, från blygsamma 60 Mkr till 250 Mkr idag så siktar man nu upp mot 400 Mkr. ER-Konsults insatser genom Lars-Gunnar Franzén är en viktig beståndsdel i företagets utveckling. Allt enligt en artikel i tidningen Byggindustrin den 11 september. Detta är den andra artikeln i Byggindustrin om ER-Konsults kunder: – Den snabba framgången för Layher beror på Peters tydliga ledarskap som är både strukturerat och oerhört aktivt, säger Lars-Gunnar Franzén, ER-Konsult Utbildning, han är mannen som tillsammans med Peter Andersson, tagit fram en skräddarsydd personalhandbok för Layher. I personalhandboken beskrivs bland annat företagets långsiktiga personalmål, hur viktigt det är att alla medarbetare behandlas lika, här berättas också hur man får en strukturerad administration och konsekvens mellan rutiner och stödsystem.- Det är oerhört tydligt med ansvarsfördelningen, säger Lars-Gunnar Franzén som har mångårig erfarenhet av ledarskapsutbildning på olika byggföretag. Man måste som anställd kunna lära sig att ställa krav och vara en del i marknadsföringen.