Förbättringsfabriken

  • Hur får man hela laget att gå mot samma mål?
  • Hur gör man för att få de anställda att komma med förslag på förbättringar. Vi har försökt, men det är trögt.
  • Vi vill att de anställda ska använda hela huvudet och inte bara halva när de är på arbetet.
  • Våra anställda borde bli mer kostnadsmedvetna. Hur lyckas man med det?
  • Att få alla att engagera sig fullt ut i arbetet vore en dröm

På ER-Konsult har vi ända sedan 80-talet använt workshops som en effektiv metod för att bygga lagkänsla och engagemang. Det finns några enkla, men avgörande moment för att lyckas med att få alla att gå mot samma mål. Nyckelordet är delaktighet. Det innebär framförallt två saker, att alla får en helhetssyn över verksamheten och att man får en möjlighet att påverka. Betydelsen av att medarbetarna får göra sig hörda och bli sedda kan inte nog understrykas. Det är inte svårt, men det måste göras på rätt sätt. Det vet vi och det kan vi på ER-Konsult efter att ha genomfört många tusen workshops under många, många år.

System för ständiga förbättringar

Hur Förbättringsfabriken genomförs, beror lite på verksamheten. Utgångspunkterna är två i detta fall. Den första är affärsplanen. Den andra utgångspunkten är att lyssna på de anställda och att grundligt ge dem möjlighet att ge sin syn på verksamheten. Den fortsatta processen innebär att få dessa två utgångspunkter att växa ihop i en dynamisk process. Men den avgörande pusselbiten är att skapa ett system för ständiga förbättringar där allt som kommit fram landas ut i handlingsplaner för varje avdelning som sedan följs upp och drivs vidare i en väl genomarbetad mötesstruktur.

Stor besparingspotential i slöserijakten

Sedan länge har vi framgångsrikt kopplat ihop några av verktygen från Lean Production med vår pedagogik. 5 S och Slöserijakt är båda lämpliga att integrera i Förbättringsfabriken. När det gäller Slöserijakten har vi otaliga gånger glatts åt aha-upplevelsen hos både anställda och ledning när man identifierat slöserier och sedan värderat dessa i pengar per år. Då skapar man en kostnadsmedvetenhet hos både ledning och anställda. Ofta är inte ledningen medvetna om hur mycket dolda förluster som finns ute i verksamheten och den förbättringspotential detta innebär.

Träffa oss

Förutsättningslösa möten är meningslösa möten. Vi arrangerar olika typer av minimöten, där vi ger konkreta tips för just ditt företag. Helt kostnadsfritt.

Kontakta oss

Framgångsmodellen

Om det vi säger är det vi också gör, så blir vi inte bara trodda och valda. Vi får lojala kunder och utvecklar företaget från bra till bäst.

Här är modellen

Så arbetar vi

Med effektiva arbetsmodeller och verktyg för produktivitet, trivsel, marknadstänkande och delaktighet når vi hela vägen tillsammans.

Våra metoder

Nyheter

{{get_title}}

{{get_content}}

Ästad Vingård

ER-konsulten Håkan Berntsson började sitt arbete med Ästad Vingård redan 2013. Då var omsättningen 22 MSEK och i år kommer den att landa på cirka 70 MSEK.  2019 blev Ästad Vingård utsedd till årets företag i Varberg och 2020 till årets företag i Halland och samma år på plats tre i Årets Företag i Sverige.
Läs fler nyheter