2011-09-16 // Jens Pettersson är ägare i tredje generationen av Gnosjö Laserstans. Man har idag en mycket modern och automatiserad plåtbearbetningsanläggning. Siffrorna har hela tiden pekat uppåt under 2000-talet. Som alla andra så tappade man i omsättning 2009, men redan 2010 hade man straffat 2008 års siffror med 20 % och nådde 39 Mkr i omsättning. Även detta år har tillväxten varit god.
Det pekar på en ökning med 20% även i år. Det långsiktiga målet är en omsättning på 70 Mkr säger Jens Pettersson.
ER-Konsult arbetade tillsammans med ledningen på företaget fram en ny affärsplan hösten 2010. Denna har sedan förankrats hos all personal med hjälp av ER-Konsults koncept Mål & Resultat där vi även arbetat med ständiga förbättringar.