Efter generationsskiftet ville de nya ägarna göra en strategi för framtiden. De tog hjälp av ER-konsults process ”Vinn din marknad” för att välja inriktning, sätta tillväxtmål och identifiera strategiska förbättringsområden. Processen resulterade också i företagets tre kärnvärden – kompetens, laganda och nyfikenhet – där alla medarbetare deltog i en workshop för att ta fram innebörden av orden. Grunden för den nya generationens ledarskap var därmed lagd och kärnvärdena används sedan dess aktivt som en ledstång för att hamna rätt i både små och stora beslut. För att öka delaktigheten bland medarbetarna har Hestra Markis även börjat använda verktygen i ER-Konsults ”Förbättringsfabriken”.

Om vi ska fortsätta att vara framgångsrika i vår tillväxtresa så behövs ett ledarskap som tar vara på alla medarbetares kompetens och kapacitet. Vi vill skapa en organisation med delaktiga medarbetare som ges förutsättningar att ta större ansvar i vardagen. Med kärnvärdena som gemensam grund blir det lättare att delegera, eftersom medarbetarna har dem att förhålla sig till.

Pär Johansson, delägare och VD

Läs mer om Hestra Markis i Dagens Industris serie om entreprenörer (10 oktober 2020 ”Ökar i skuggan av Corona”)