2011-04-20 // Hillerstorps Schakt, som grundades 1978 av nuvarande VD Bengt-Erik Svensson, är ett företag som har tre ben att stå på – energiarbeten, kabelarbeten och markentreprenader.
Ledningen satsar på att utveckla marknadskunnandet för att sedan förankra arbetet hos all personal.
Arbetet fortsätter sedan offensivt med att göra all personal ytterligare delaktig i företagets resultat och utveckling.