Sedan 1982

Allt började med att Börje Ernstsson lämnade sin anställning inom försvaret, gick på offensiven och startade ER-Konsult Utbildning. Sedan 1982 har vi skapat tillväxt och lönsamhet i hundratals företag. Vår allra första kund var Försvarsmakten.

Börje Ernstssons bestsellers

Ernstssons idéer och modeller blev ett pärlband av böcker under 80-talet. Filosofin och de grundläggande idéerna lever vidare i dagens ER-Konsult.

”Syntesinriktat ledarskap” (1985). Blev ett begrepp och byggde på att situationsanpassa mål- och uppgiftsorienterat ledarskap till ett personal- och relationsorienterat ledarskap.
”Syntesinriktad service”(1986). I boken lanserades målmodellen PTMD, som ER-Konsult har använt för organisationsutveckling i snart trettio år.
”Kompetensutveckling och utbildningskvalitet” (1987) baseras på Ernstssons utbildningar inom Försvarets läromedelscentral. Samtidigt som boken kom ut inledde ER-Konsult ett samarbete med den svenska arbetsgivareorganisationen SAF. Några år senare lanserade SAF modellen som en samlande kvalitetsstyrningsmodell för kompetensutveckling och utbildning inom näringslivet.
”Duglighetsmodellen” (1989) summerade nästan tio års samarbete med Försvarets läromedelscentral. Duglighetsmodellen har en permanent plats inom försvarets utbildningssystem.

Ledartröjan lämnas över

I slutet av 90-talet lämnade Börje Ernstsson över ledartröjan till nya ägarna Bengt Grahn och Arne Nilsson. Decenniets dominerande uppdragsgivare var byggsektorn. Ett jätteuppdrag för NCC Byggservice startades 1999. Tre år senare flyttade beställaren hos NCC över till oss och började som konsult.

Johan Pehrson kom in som konsult kring millennieskiftet och blev delägare i ER-Konsult 2001.
Tillsammans med Roland Nilsson, som på den tiden var VD på reklambyrån Byrån 1&2 i Halmstad, utvecklade de metoder och pedagogik för tillväxt och lönsamhet i näringslivet. ”Vinn din marknad” har praktiserats med framgång i många företag.

Ägarduon blev en trio under 2014

Håkan Berndtsson kom in som en förstärkning i ER-Konsult redan några år tidigare, men gick in som delägare under 2014. Håkan har en gedigen meritlista inom svensk industri, bland annat har han varit chef på Volvos motorfabrik i Skövde med tre tusen anställda. Han är dessutom en av de personer i Sverige som arbetat längst och mest med att implementera Lean. ER-Konsults koncept ”Högpresterande team” bygger i många delar på Berndtssons erfarenheter och kunskap.

Från bra till bäst

Alla vi som jobbar på ER-Konsult har egen erfarenhet av medgång och motlut i näringslivet. Allt vi lärt oss från egna erfarenheter och Ernstssons idéer, har omvandlats och finslipats till enkla och effektiva arbetsmodeller som leder dig längs vägen från bra till bäst.

Träffa oss

Förutsättningslösa möten är meningslösa möten. Vi arrangerar olika typer av minimöten, där vi ger konkreta tips för just ditt företag. Helt kostnadsfritt.

Kontakta oss

Framgångsmodellen

Om det vi säger är det vi också gör, så blir vi inte bara trodda och valda. Vi får lojala kunder och utvecklar företaget från bra till bäst.

Här är modellen

Så arbetar vi

Med effektiva arbetsmodeller och verktyg för produktivitet, trivsel, marknadstänkande och delaktighet når vi hela vägen tillsammans.

Våra metoder