2013-05-03 // Hörle Wire är under stark förändring och utvecklas steg för steg tillsammans med ER-Konsult sedan hösten 2011.
Strategisk samsyn
I första etappen etablerades en samsyn avseende strategin för hur man ska uppnå målen i företagets treårsplan. Nyckelpersoner och säljare från produktionsenheterna i Hörle och Slovakien samt säljavdelningen i Tyskland medverkade.

Vinnande försäljning
I andra etappen genomfördes en säljutbildning med de nordiska säljarna och en gemensam säljmanual skapades. Uppföljning och coachinginsatser har genomförts kontinuerligt.

– Det är en enorm skillnad på hela gänget, alla har en stark tro på framtiden och alla har vuxit. Vi har haft stor nytta av ER-Konsults säljutvecklingskoncept ”Vinnande Försäljning”, säger Ola Karlsson som är VD vid Hörle Wire.

Marknadskommunikation
Även Hörle Wires identitet har putsats upp. En ny grafisk profil och ett nytt sätt att kommunicera lanserades vid mässan Elmia Subcontractor under senhösten 2012. I konceptet fick en välfylld ”Plusmeny” en central roll för att lyfta fram företagets styrkor ur kundens perspektiv.
Första kvartalet i år implementeras genomfört arbete i hela organisationen. Huvudmålet var att gå från produktionsorientering till kundorientering. Ett flertal workshops med samtliga anställda har genomförts och kommer att fortgå i en kontinuerlig process med uppföljningar.

– Utvecklingsinsatserna har lett till fler affärer, starkare kundrelationer och en professionalitet som vi inte haft innan. De positiva effekterna av att konceptet nu är förankrat drar med sig hela organisationen till en framgångssaga. Alla jobbar nu mot samma mål, säger försäljningschef Mats Lanned.