2008-10-14 // Halmstadföretaget Emwiro AB marknadsför och säljer övervakningssystem med hög säkerhetsnivå. ER-Konsult har tillsammans med företagsledningen och säljledningen nyligen framarbetat en ny marknadsplan. Emwiro marknadsför sina produkter via ett nät av distributörer runt om i världen som i sin tur säljer produkterna till lokala larmföretag/installatörer. Emwiro larmsystem är trådlöst, kompakt och lättplacerat. Det innehåller smarta finesser som överföring av bildsekvenser från hemmet direkt till den egna mobiltelefonen. Det trådlösa systemet bygger på avancerad radioteknologi, men är ändå enkelt att installera för en normalhändig hemmafixare. Tekniken, designen och produktionen är svensk.
Den tredje artikeln om ER-Konsults kunder i tidningen Byggindustrin: 2008-10-06 Större delaktighet ska ge Tommy Byggare ökad lönsamhet
För att vi ska kunna öka i volym med ökad lönsamhet är det oerhört viktigt att ledningsgruppen och samtliga medarbetare har engagemang och delaktighet och drar åt samma håll. Förändringsarbetets röda tråd handlar om att öka delaktigheten från medarbetarna, säger Jonas Karlsson, vd på Tommy Byggare. Idag har företaget omkring 130 anställda och söker ytterligare fem till sex tjänstemän. Omsättningen är på omkring 330 miljoner kronor. Vid Byggindustrins besök pågår en mentorsprocess för personalgruppen. Processen som sker i etapper omfattar bland annat frågor kring anställningsintervju och vilken policy som ska gälla vid anställning, ”det svåra samtalet”, konflikthantering, respekt och delaktighet.För utbildningen i mentorsprocessen svarar Lars-Gunnar Franzén, ER-Konsult Utbildning, han har mångårig erfarenhet av byggbranschen och är med och utvecklar ledarskapet i många av våra byggföretag runt om i landet.För att ytterligare stärka tydligheten och skapa förenklingar i vardagsarbetet har en personalhandbok tagits fram. Var och en på företaget ska få ett eget exemplar under hösten. Personalhandboken med enkla och praktiska anvisningar som hela tiden hålls aktuell har utarbetats tillsammans med Lars-Gunnar Franzén.