2008-08-07 // Print One är ett tryckeri som producerar foldrar, blad, broschyrer och affischer, m.m. Man har dessutom eget inhouse binderi och en avdelning med pre press. Man finns i nybyggda lokaler med en hypermodern produktionsanläggning i Halmstad. Nu skall de framtida målen och riktlinjerna dras upp i en genomgående strategisk marknadsplan. ER-Konsult har fått förtroendet att arbeta med processen ”Hur du vinner slaget om marknaden”.