Markplanering i Varberg AB brinner för att skapa och vårda fina gröna utemiljöer. Kunderna är exempelvis företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Tillsammans med Ann-Charlotte Larsson har de gått igenom ER-konsults process ”Vinn din marknad”. Resultatet är en stabil plattform för framtiden, som omfattar en affärsplan med tydlig riktning och genomarbetade kärnvärden. Resan fortsätter…

Så här säger VD Per Olof Andersson om arbetet:

Vi är flera delägare och arbetet med affärsplanen har gjort att vi gemensamt skapat en målbild för framtiden. Med kärnvärdena har vi fått hjälp att sätta ord på vår företagskultur. Nu tar vi nästa steg in i ER-Konsults ”Förbättringsfabrik” för att genomföra affärsplanen och bygga vidare på vår företagskultur.