2011-08-10 // Under våren och sommaren har ER-Konsult haft förtroendet att i en utvecklingsprocess arbeta fram en ny affärsplan för det kommunala näringslivsbolaget i Halmstad. I processen har all personal varit delaktig.
Det är viktigt att anknyta till de s k ”konkretiserade målen”. Dessa finns i de planeringsdirektiv som utarbetats i kommunen. Under rubriken arbete och näringsliv så finns några mål som affärsplanen ska riktas in mot, säger Johan Pehrson på ER-Konsult.
Vi skapar två styrdokument i processen. Förutom affärsplanen som i första hand är till för styrelsen så har vi tagit fram ett måldokument. Det är ännu mer konkret och ska bli ett verktyg för personalen i den dagliga verksamheten.
Vi är alla mycket nöjda med ER-Konsults insats. Det är väldigt nyttigt att arbeta med en professionell extern partner när man ska utveckla mål och strategier, säger Anders A Ekblom, VD för Halmstads Näringslivs AB.