2008-10-30 // Lars-Gunnar Franzén, ER-Konsult Utbildning ”Självskriven guru i utvecklandet av byggföretag från norr till söder”
Värmländska Hus & Bygg är expansiva, men samtidigt försiktiga. I dag omsätter man drygt 20 Mkr med tio anställda och har en välfylld orderbok från kunder som Omniagruppen och Metso Paper. Men företaget nyanställer inte utan klarar nya volymer genom att hyra in folk när det behövs. Till exempel så ska all vår personal ha en vi-känsla i företaget. Hus & Bygg tagit hjälp av Lars-Gunnar Franzén, ER-Konsult Utbildning, idag en självskriven guru i utvecklandet av byggföretag från norr till söder.