2013-08-16 // ER-Konsult stärker upp sitt erbjudande med konceptet SDI. Det är ett amerikanskt koncept skapat av psykologen, terapeuten, författaren och affärsmannen Dr Elias H Porter.
SDI utvecklar ledare och skapar effektiva team genom att öka förståelsen för vilka drivkrafter och motiv som ligger bakom en viss persons beteenden. Det ger en feedback på personlighetsprofiler både under normala förhållanden och i konfliktsituationer.
Genom att förstå varandra bättre blir det en väsentligt förbättrad kommunikation, en bättre konflikthantering och en ökad prestationsförmåga, säger Håkan Berndtsson på ER-Konsult som är certifierad handledare för SDI.