2016-12-01 // Familjen Ragnarsson föder upp smågrisar på ett naturligt sätt på gården i Tvååker. Roland Nilsson och ER-Konsult har jobbat fram och implementerat en professionell syn på på affärsutveckling. Arbetet har innefattat hela resan, från affärsidé och vision till erbjudande, marknadsföring och försäljning. Idag är varumärket Ragnarsson starkt och efterfrågan på produkterna är stor.

”Vi tackar nej till tillfälliga erbjudanden och samarbeten som inte finns i planen, vi följer istället vår linje och lyckas nå våra långsiktiga mål. Drömmen, den som vi kanske inte riktigt trodde var möjlig, blev faktiskt en realitet i januari 2015. Nu föder vi upp alla våra grisar från födelse fram till slakt, enligt visionen på det sätt vi vill. Det vill säga ärligt, naturligt, ekologiskt.”