SVERIGES BÄSTA
Kunder

Sedan 1982 har vi skapat tillväxt och lönsamhet i hundratals företag. Allra bäst har vi lyckats med de små och medelstora. Det säkraste sättet att få igång tillväxtspiralen är att få hela laget att jobba mot samma mål. Vi coachar svenskt näringsliv hela vägen från ledarskap och organisation till sälj och marknadsföring. Hur bra vi är kan bara mätas i våra kunders framgångar.

HISTORISKT RESULTAT:
LÖNSAMHETEN EN BRA
BIT ÖVER 10%

Namn: Ola Svensson
Titel: Verkställande direktör
Om Randek: Utvecklar, tillverkar och säljer högpresterande maskiner för träbearbetning till hustillverkare i nästan fyrtio länder på fyra kontinenter. Randek etablerades 1965 och finns i Falkenberg.

Läs mer

Lite tur med konjunktur, men också skicklighet enligt Ola Svensson, VD:
”Vi var 35 anställda, varav sju säljare, och omsatte strax över 50 MSEK och stod och stampade där, när jag kom i kontakt med ER-Konsult. Jag visste att vi kunde bättre, även om vi redan var bra, om vi satte fokus på försäljningen och hade en mer offensiv affärsplan och en styrmodell. Det var 2012.

Första steget var att hitta samsyn i säljorganisationen, så att vi blev enhetliga i argumentation, men också i budskap och information. Alla säljare deltog i säljutbildningen som var inriktad på offensiv försäljning och förbättrad avslutsteknik. Vi tog fram en unik och gemensam säljmanual, som verkligen inte har samlat damm.

Vi gjorde en djupdykning i vårt varumärke. Johan ledde processen i workshops. Högt i tak, alla perspektiv och nyttig input från det man brukar kalla nyckelpersoner i företaget sållade ut Randeks absoluta styrkor och potential och pekade ut riktningen i hur vi vinner på marknaden. Utifrån detta arbete vässades även vårt säljmaterial.

Ledning och ägarrepresentanter, tillsammans med Johan, tog fram en långsiktig och offensiv affärsplan med scorekort för uppföljning av nyckeltal i huvudprocesserna i företaget.
Vi tog ytterligare ett steg framåt genom ”Högpresterande team”, som involverade hela styrelsen och ledningen under fyra dagar. Det var suveränt och utvecklade dynamiken i gruppen.

Johan Pehrson var påläst, strukturerad och intresserad, vilket gjorde samtliga processer konstruktiva. Vi själva fick tänka till, tänka utanför ramarna och verkligen prata ihop oss. Det gav resultat, spikrakt uppåt. Omsättningen ökade med 43 procent med samma personalstyrka, från 2013-06 till 2015-06. Lönsamheten ligger en bra bit över 10 procent och är den bästa någonsin i Randeks historia.

Vi har haft tur med konjunkturen, det är ingen tvekan om det. Men vi kan säkert säga att vi åstadkommit en hel del för egen maskin. Just nu väntar vi på att våra nya lokaler ska färdigställas. Givetvis blir vi kvar i Falkenberg, men i dubbelt så stora lokaler. Vi behöver det. Prognosen är att vi vid halvårsskiftet 2016 omsätter någonstans mellan 120 och 130 MSEK. En ökning mellan 56-68 procent sedan vi träffade ER-Konsult för några år sedan.”

ER-Konsults verktygslåda – Randek:
Säljträning, säljmanual
Vinn din marknad
Kommunikation, grafisk profil, säljmaterial
Affärsplan, målstyrning
Högpresterande team

Resultat – Randek:
Omsättning 2013-06 till 2014-06: 54 MSEK
Omsättning 2014-06 till 2015-06: 77 MSEK (+43%)
Omsättning 2015-06 till 2016-06: Prognos 120-130 MSEK (+56-68%)

BUFAB KIT ÖKADE 
40% UPP PÅ FYRA ÅR

Namn: Andreas Algerbo
Titel: Verkställande direktör
Om Bufab Kit: Topp 3 i Norden som totalleverantör av fästelement, beslag och andra tillbehör till bygg- och möbelindustrin.

Läs mer

Andreas Algerbo, VD, berättar hur:
”När jag kom in i bolaget såg jag otydliga strategier, diffusa mål och ett företag som var på väg att söka lyckan i Östeuropa. Men också en stor potential i personalen. Bufab Kit behövde visioner, en tydlig affärsplan och jag ville ha med alla tjugofem medarbetare på tåget.

Jag träffade Johan Pehrson och ER-Konsult redan 2001. Genom praktisk erfarenhet i andra sammanhang visste jag att ER-Konsults verktyg verkligen fungerar och att Johan har en förmåga att göra det svåra enkelt.

Samarbetet inleddes 2011 Då låg omsättningen på 88 MSEK. Fram till 2015 har vi ökat med 40 procent, med oförändrad bemanning. Lönsamheten för 2015 ligger på 9 procent, trots att inköpskostnaderna har fördyrats med 20 procent via en dollarkurs som stärkts med 35 procent. Siffrorna talar för sig själva.

Vi har strukturerat bolaget i tre affärsområden; möbler, IKEA, bygg. Säljteamen har fått tydliga ansvarsområden, trimmats i förhandlingsteknik och fått visioner om framtiden. Samtliga medarbetare har varit involverade i hela processen, tillsammans med Johan och ER-Konsult. Vinsten är att ta vara på värdefull input och kompetens, men också engagemanget. Johan Pehrson har tagit vara på vår energi och lett oss framåt via en röd tråd och verktyg för hela processen.

Att öka 40 procent på fyra år är inte helt lätt, men jag skulle sagt att det är enkelheten i ER:s verktyg som tagit oss dit. Och envis kontinuitet i samtliga medarbetares arbete. Vi fortsätter samarbetet och har satt nytt sikte för 2018: 201,8 MSEK.”

Det här genomfördes:

Affärsplan
Högpresterande team
Vinnande försäljning

Siffrorna i korthet:
Omsättning 2013: 42 MSEK
Omsättning 2014: 60 MSEK
Omsättning 2015: 95 MSEK

ETIKHUS
I TOPPFORM

Namn: Pär Börjesson
Titel: Ägare och VD
Om Etikhus: Startades 1997 och ägs av bröderna Ulf Werner och Pär Börjesson. Hustillverkaren har ingen katalog att visa sina kunder, men ett pärlband av unika hem som byggts längs Västkusten. Arkitektritade hus, främst villor, som byggs av Etikhus.

Läs mer

ETIKHUS I TOPPFORM
”Etikhus hade en stabil omsättning kring 40-45 MSEK under flera år och var helt klart konkurrenskraftiga. Vi ville dock utveckla bolaget, jobbade med en affärsplan men kom inte igenom och framåt i det arbetet.

Samarbetet med Håkan Berndtsson inleddes 2013. Jag hade kommit i kontakt med Håkan i samband med ett projekt i hans bostad. Då var han chef på Volvos karosserifabrik, men nu flera år senare var han ER-Konsult. Håkan är driven och tog oss igenom och förankrade en affärsplan. Han fick oss att se nyttan med affärsplanen – att leva med den och att jobba med den kontinuerligt.

Vårt företag är en helhet, vi utvecklas inifrån och ut, och bearbetade del för del. Organisationen fick struktur och styrning, ledningen utbildades för att prestera optimalt och säljarna tränades i vinnande försäljning. På två år fördubblades omsättningen.

Det finns en styrka i att ha en extern partner, framför allt för att följa upp och driva på. Håkan har coachat oss på flera plan i tre och ett halvt år nu. Han har dessutom medverkat regelbundet vid strategiska möten i ledningsgruppen. Nu har Håkan Berndtsson posten som Styrelseordförande i Etikhus”

Det här genomfördes:

Affärsplan
Högpresterande team
Vinnande försäljning

Siffrorna i korthet:
Omsättning 2013: 42 MSEK
Omsättning 2014: 60 MSEK
Omsättning 2015: 95 MSEK

Vinn din marknad: TRE STARKA VARUMÄRKEN OCH EN OMSÄTTNING PÅ FYRA MILJARDER

Namn: Mats Ulvtorp
Titel: Sales & Business Development Director
Om Rexel: Rexel Group är världens största elgrossistkoncern med verksamhet i 38 länder på fyra kontinenter. Rexel Sverige AB har en stark position på den svenska marknaden och växer i takt med att behovet av innovativa lösningar och effektiv energi ökar. Kunderna är entreprenörer och installatörer i hela Sverige med uppdrag inom bygg och bostäder, kommersiella fastigheter och offentliga byggnader, elverk, statliga verksamheter samt hela den svenska industrin. Sortiment och distribution hanteras av elgrossisterna Storel och Selga som finns på 63 platser i Sverige.

Läs mer

”Selga och Storel är två elgrossister med lång tradition och kultur. De finns i samma bransch och bearbetar i princip samma typer av kunder. Sedan 2008 ägs företagen av Rexel, som i samma veva etablerade sig på den svenska marknaden. Tre varumärken, varav ett helt nytt, var utgångspunkten och vi behövde bli tydligare på marknaden för att säkra lönsamhet och marknadsandelar. En process sattes igång 2012 och ER-Konsult fick uppdraget att driva utvecklingen framåt, både internt och externt.

Tre varumärkesarbeten genomfördes, där Storel, Selga och Rexel genomlystes inifrån och ut i alla perspektiv. Processerna genomfördes steg för steg tillsammans med ledning, regionchefer och nyckelpersoner i vart och ett av bolagen. Regionala och lokala planer togs fram utifrån en tillväxtmatris. Spelplaner ritades upp utifrån nya och befintliga affärsområden, potentiella utmaningar och marknadspotential. Ledning, regionchefer och lokala medarbetare skakade hand på vad som skulle förbättras. För att nå ut till målgrupperna och marknaden togs tre olika kommunikationsplattformar fram med förtydligad identitet. Hela varumärkesarbetet implementerades internt på alla nivåer. Processen tog ungefär tre år.

Att driva och leda processer i en stor organisation med fler än 700 medarbetare är en utmaning. ER-Konsult och Roland Nilsson har visat öppenhet, intresse och förståelse för vår affär och fått oss att gå framåt tillsammans.

Just nu är den svenska delen av Rexel det goda exemplet i den internationella koncernen Rexel Group och det finns mycket att vara stolt över. Vi har tagit marknadsandelar, ökat lönsamheten och blivit tydligare i vårt erbjudande. Det känns väldigt bra att kunna säga att vi numera är ett fyramiljardersföretag, omsättningsmässigt.”

FRÅN VISION TILL VARUMÄRKE:
RAGNARSSONS, EKOLOGISKT NATURLIGTVIS

Namn: Gun och Martin Ragnarsson
Om Ragnarssons: Familjen Ragnarsson föder upp grisar på ett naturligt sätt på gården Kärragärde mellan Tvååker och Långås på den halländska slätten. Grisarna bor i stora luftiga stallar och kan gå ut när de vill och känna de salta vindarna från havet. De är glada grisar med knorr på svansen, som lever ett bra liv och föds upp på ekologiskt foder.

Läs mer
Gunn

”Vi vill att djuren ska ha det bra och vi vill kunna stå för våra produkters kvalitet, i alla lägen. Ärlighet och naturlighet är viktigt för oss. Vi ville utveckla och renodla verksamheten i den riktningen och vi ville göra det genomtänkt och med hela familjen involverad. Ragnarssons är vårt eget varumärke som står för våra värderingar och visioner.”

Samarbetet med ER-Konsult
Vi påbörjade resan genom att titta utanför lantbruksbranschen för att få in perspektiv och en professionell syn på affärsutveckling och varumärke. Vi valde ER-Konsult och samarbetet med Roland Nilsson inleddes 2008. Ett grundläggande arbete gjordes och det blev intensiva dagar där var och en av oss fick tänka till om vad vi ville och vad som var viktigast för oss, både kortsiktigt och långsiktigt.

Visionen
På den tiden födde vi upp smågrisar på det sätt vi vill, men vi drömde större. Även om några av oss inte trodde att den drömmen kunde bli verklighet så fick den en plats i affärsplanen tillsammans med affärsidé, visioner, värderingar, hot och möjligheter.

Affärsplanen
En stor och viktig framgångsfaktor för oss är just att ha en plan och att följa den. Att tänka först och agera sedan. Affärsplanen är tydlig med tidplaner och ansvarsfördelning, vilket har gjort att vi alltid kunnat gå tillbaka och checka av så att vi inte går vilse.

Varumärket
I juli 2011 hade våra värderingar och tankar förpackats i varumärket Ragnarssons, som fick en logotype och kommunicerades enligt en marknadsplan. Roland fanns med hela vägen och hjälpte oss att peka på saker som påverkar varumärket. Inte bara i färg, form och budskap, utan exempelvis också hur viktigt det är att det är ordning på gården när kunderna kommer hit.

Vägen framåt
Vi tackar nej till tillfälliga erbjudanden och samarbeten som inte finns i planen, vi följer istället vår linje och lyckas nå våra långsiktiga mål. Drömmen, den som vi kanske inte riktigt trodde var möjlig, blev faktiskt en realitet i januari 2015. Nu föder vi upp alla våra grisar från födelse fram till slakt, enligt visionen på det sätt vi vill. Det vill säga ärligt, naturligt, ekologiskt.

Varumärket Ragnarssons är välkänt, vi har etablerat rätt samarbeten och har en stor efterfrågan på våra produkter. Nu kommer vår son Erik att in som delägare i familjeföretaget. Han har kunskapen om naturlig och ekologisk uppfödning i generna, men tillför dessutom erfarenheter från dagens generation av konsumenter. Det innebär att vi kommer ta in hans kunskap och engagemang i en uppdaterad affärs- och marknadsplan. Då tar vi återigen hjälp av Roland Nilsson och ER-Konsult.

Detta genomfördes:

 
Affärsplan
Marknadsplan
Varumärkesarbete
Grafisk design
Kommunikation

Resultat – Ragnarssons:
Omsättning: Från 1,5 MSEK till 10,5 MSEK på tre år.

Kunder sedan 1982

A
A-Betong
Abvac
ABB Sverige
AB Darentråd
AB Gustaf Kähr
Aitech
Alcatel IKO Kabel
Alingsås Lasarett
Almega
Almi Företagspartner
Andréens Trähus
Anebyhus
Animex
Arla Ost
Arméstaben
ASG

B
Bigab
Bilprovningen
Bilspedition
Bjernareds Sågverk
Björnekulla Energi
BPA Installation
Bredablick Förvaltning
Bröderna Jansson Nissavarvet
Bufab Kit
Bufab Lann
Bygg AB Lars Bengtsson
Byggbasen
Byggbröderna
Byggentreprenörerna
Bygghälsan
Byggfacket
Bygg Trio
Byrån 1&2
Bäckström Anläggning
Börjessons Bil

C
CA Fastigheter
Calor-Celius
Carl Byggare
City Sparköp
Civiltryckeriet
Comviq

D
Dala Trä
Dalbergs Gross
Davidssons Bil
Deco Steel
Decon Stainless
Din-X
Dolomite
Domänverket
Duni
Däckspecialisten

E
Ekamant
Ekerö Bygg
Electrolux Wascator Serv.
Elektrosandberg
Ellextre
El-Teknik
Elpro
Eltex of Sweden
El & Säkerhet
Engelholms Glass
Entergate
Energimannen
Emwiro Larm
Ernol
Eradur
Etikhus
Eurovema
EVP Energi & VVS planering

F
Falcon Bryggeri
Falkenbergs Kommun
Fellessons
Fixbordet
Food4You
Forshedaverken
Fresh
Frigadon
F’sons Allservice
Företagarna
Försvarsmakten

G
GA-List
Garo
Gastro Academy
Getinge
Geijer Trä
Gerdmans
Grafokett
Grand Hotell
Gnosjö Konstsmide
Gnosjö Laserstans
Grönklittsgruppen
Gårö Plåtprodukter

H
Hafa
HFAB
HAO
Hafi
Hagbloms Måleri
Halmstads City
Halmstad Energi & Miljö
Halmstads Kommun
Halmstads Näringslivs AB
Halmstads Stadsnät
Halmstadtravet
Halmstad Hammers
Hammarstedts
Hansson & Möhring
Hasselfors Garden
Heagårds Skafferi
Hillerstorps Schakt
Himlekök
Hisab Joker Company
Horda Compound
HSB Sydost
H-Tek
Hus & Bygg i Värmland
Hylte Kommun
Hyreslandslaget
Hägerstens Åkeri
Hörle Wire

I
IBC International
ICA Maxi/Supermarket
Industriunderhåll
Industriventilation Sv. AB
Inwall
J
Jacson
Jako
Jonas Mörk
JP – Projektteknik

K
Karlstad Energi
Karlstad Kommun
Karolinska Institutet
Ketty-Produkter
Kents Textiltryckeri
Koop Sydost
Konsum
Kungsfiskaren
Kylteknik

L
Laholms Kommun
Lambertsson
Landeryds Mekaniska
Lansen Home Larm
Landstingsfastigheter
Layher
Lessebo Kommun
LBB/Miljöbyggarna
LBF Stängsel
LG Maskin
LH Qvalitet
Lidh Reklam
Ljungby Åkeri
Logisterna
Länsarbetsnämnden
Länsförsäkringar
Länstrafiken

M
M & Co
M3 Bygg
M4 Solutions
Meijels Kontorscenter
Mercuri Urval
Metsä Tissue
Mixiprint
Mobilia Shoppingcenter
Moderaterna
Morupsfönster
MVB Väst
Myresjöhus
Myresjökök
Målarmästarnas riksför.
Måleribolaget
Möckeln

N
Nackademin
NBN Rör
Nissastaden
NCC Hus
NCC Byggservice
NCC Telecom
Nordiska Trähus
NV Rörteknik
Nyman & Schultz
Nybergs Svets

O
Olofströms Kommun
Oskarströms Rostfria

P
PEAB
Pelles Plåt
Peterson & Duhr
Pixi Design
Plenus Event
Phoenix
Polisen i flera kommuner
Polstiernan
Posten
Print One
Procordia
Previa
Proway

Q
Q-gruppen

R
Ragnarssons
Ramboll Telecom
Ramkvillabuss
Region Halland
Renghammar
Rexel
Riksbyskolan m fl skolor
Rikspolisstyrelsen
Ring Up
Robator
Rockwool
Rohwer Granit
Rondellen
Rowico
Runelandhs
Räddningsverket

S
Sankt Sigfrids Sjukhus
SAF
Santex
Selga
Siab
Sign Solutions
Siljans Chark
SIMA Bygg
Simrishamns Kommun
SJ Fastigheter
Skandinaviska Kraftprodukter
Skanska
Skattemyndigheten Skogssällskapet
Skrivab
Slättåkra Trädgårdsanläggning
SMD Design
Smålandsposten
Sparbanken Sverige
Sparköp
Steglinge gården
Stockholms Gatukontor
Stolab
Storel
Strand Packaging
Stålrör
Synsam
Swebus
Swedrive
svensk Folkhälsa
Svensk Skruv
Svensk Vägbeläggning
Sydkraft
Sydsvenska Dagbladet
Säbyholms Gård
Säpo
Sävsjö Kommun
Södra Cell
Södra Skogsägarna

T
TEK Halmstad
Teknikcentrum IUC Kronoberg
Telia
Tenzo (f d Träspecialen)
Tommy Byggare
Torsås Vårdcentral
Trailereffekter
Trelleborg Rubore
Trottobar
Träindustriförbundet
Träningskompaniet
Turfman
Tuve Bygg

U
Unnaryds Snickeri
UWAB

V/W
Wabeno
Walter Carlssons Måleri
Vansbro Utb.center
Vedumkök
Wega L
VegTech
Vetlanda Kommun
Viab
Widal Industri
VME Articulated Haulers
Wordfinder
WP-System
Vägverket Produktion
Vätterleden Invest
Växjö Kommun
Växjö Lakers

Å
Åhlin & Ekeroth Bygg

Ä
Ästad Vingård

Ö
Öman Klimat Teknik
Östers IF