2012-09-21 // Rowico AB är ett privatägt företag som grundades 1971.
Företaget designar, marknadsför och distribuerar hemmöbler, av i huvudsak trä till möbeldetaljister i Skandinavien. Rowico har sedan många år produktion i bl.a. Europa och Asien samt representation i Storbritannien via dotterbolaget Interlink. 2009 bildades Rowico Asia Ltd. som fungerar som inköpskontor för hela koncernen och svarar för kvalitet och logistik avseende Asiensortimentet. Sedan 1988 bedrivs verksamheten med huvudkontor och centrallager på 15.000 kvm i egna lokaler vid E6 i Halmstad

“Vinn din marknad”
Möbelbranschen genomgår sedan ett antal år en strukturomvandling där det gäller för aktörerna på marknaden att tydliggöra sina roller gentemot återförsäljare och konsumenter. Som I så många andra branscher gäller det speciellt för de som har rollen av grossister.
ER-Konsults uppdrag gällde att med hjälp av utvald grupp inom företaget arbeta fram en ny långiktig affärs- och marknadsplan för att på så sätt skapa en tydligare och spetsigare profil mot marknaden. I detta arbete ingick också att se över varumärket. Det innebar att med ledning och all personal, på avdelnings- och individnivå sätta och implementera de kärnvärden och varumärkeslöfte som ska vara ledstjärnor för allt och alla i framtiden.