2008-10-16 // ER-Konsult Utbildning fick som en fortsättning på arbetet med den nya affärsplanen för Anebyhus, förtroendet att genomföra en säljutbildning. I stort sett samtliga av Anebyhus 30 säljare medverkade, såväl nya som säljare med 30 års erfarenhet av husbranschen. Tvådagarsutbildningen, som genomfördes för två grupper, blev mycket uppskattad. Det var ingen traditionell säljutbildning modell korvstoppning. Istället handlade det om att för alla delar av säljprocessen utbyta erfarenheter och med utgångspunkt från detta dokumentera arbetssätt och tips. Tanken är att alla säljare skall kunna använda dokumentationen för att förbättra sin säljteknik och för personlig utveckling