Säljutveckling

  • Vi behöver sälja mer
  • Våra säljare behöver vara ute mer
  • Vi behöver få nya kunder
  • Vår säljorganisation är inte tillräckligt effektiv
  • Vi är inte tillräckligt duktiga på att förstå kundernas behov
  • Konkurrenterna tar kunder och affärer från oss

Så kan det låta när man kommer in på hur säljorganisationen fungerar i en diskussion med en försäljningschef eller VD. Då bör man alltid fråga sig om säljorganisationen har fått de rätta förutsättningarna. Vad är då de rätta förutsättningarna?

Förankra affärsplanen hos säljarna

Först och främst så ska säljutvecklingen skapas från företagets affärsplan. Det gäller att affärsplanen är grundligt förankrad hos säljarna och säljarna ska ha fått möjligheten att arbeta fram en plan hur de ska omsätta affärsplanen i praktiken. Det gäller att skapa en klar och tydlig koppling mellan målen i affärsplanen och målen för de enskilda säljarna i deras dagliga arbete.

Säljargumenten avgörande för framgångsrik försäljning

Något som behöver sitta i ryggmärgen på varje säljare är det egna företagets styrkor och svagheter i förhållande till konkurrenternas styrkor och svagheter. Där är det viktigt att fokusera på de egna styrkorna och konkurrenternas svagheter och inte tvärtom, vilket tyvärr är ganska vanligt. Sedan gäller det att koppla styrkorna till företagets varumärke och kärnvärden samt unika mervärden för kunden. Allt detta formas i avsnittet säljargument i vår process Vinnande Försäljning. Detta avsnitt kräver tid och är avgörande för framgångsrik försäljning. Sedan är det dags att jobba igenom säljtekniken i hela säljproccessen från behovsanalysen till prishantering, invändningshantering och avslutsteknik.

Säljmanualen blir ett starkt verktyg

När arbetet är gjort i dynamiska workshops med företagets säljare så stoppar man in resultatet i en säljmanual. Den kommer sedan att bli ett utmärkt verktyg för säljarna i förberedelsearbetet inför säljbesök och att reflektera över när veckan ska summeras. Säljmanualen blir också ett starkt verktyg när säljarna samlas vid årliga kick offer. Slutligen kommer säljmanualen ett kraftigt underlätta introduktionen av nya säljare.

Träffa oss

Förutsättningslösa möten är meningslösa möten. Vi arrangerar olika typer av minimöten, där vi ger konkreta tips för just ditt företag. Helt kostnadsfritt.

Kontakta oss

Framgångsmodellen

Om det vi säger är det vi också gör, så blir vi inte bara trodda och valda. Vi får lojala kunder och utvecklar företaget från bra till bäst.

Här är modellen

Så arbetar vi

Med effektiva arbetsmodeller och verktyg för produktivitet, trivsel, marknadstänkande och delaktighet når vi hela vägen tillsammans.

Våra metoder

Nyheter

{{get_title}}

{{get_content}}

Ästad Vingård

ER-konsulten Håkan Berntsson började sitt arbete med Ästad Vingård redan 2013. Då var omsättningen 22 MSEK och i år kommer den att landa på cirka 70 MSEK.  2019 blev Ästad Vingård utsedd till årets företag i Varberg och 2020 till årets företag i Halland och samma år på plats tre i Årets Företag i Sverige.
Läs fler nyheter