2012-06-29 // Två av Sveriges största el-grossister. Båda rikstäckande och båda ägda av den franska koncernen
Rexel som är världsledande i branschen med verksamhet i 37 länder och med ca 28 000 medarbetare.

Storel
Uppdraget för ER-Konsult var att hjälpa ledningen att hitta förbättringsmöjligheter i stort inom företaget samt att värdera vilka av dessa som hade störst inverkan på företagets lönsamhet.
Vidare värderades tillväxtpotentialen för företagets kundsegment och produktområden. Tillväxtstrategi och mål sattes för ”egna koncept” som redan fanns inom företaget
Vi arbetade vidare med konkurrentanalys, positionering samt marknadsanpassning och marknadspåverkan inom respektive kundsegment
ER-Konsult fick senare också uppdraget att ta fram kärnvärden och varumärkeslöfte för varumärket Storel. Arbetet gjordes i workshops med ledningen där vi också arbetade med att ”översätta” kärnvärdena till kundnytta och kommunikation mot vår marknad.

Selga
ER-Konsult fick också uppdraget att ta fram kärnvärden och varumärkeslöfte för varumärket Selga.
Även här arbetade vi med att ”översätta” kärnvärdena till kundnytta och kommunikation mot marknaden. Processen genomfördes i olika workshops med ledningen