2011-09-28 // Våren 2010 fick ER-Konsult förtroendet att börja jobba med Bygg-Bröderna i Falkenberg. Sedan dess har en ny affärsplan skapats och en personalhandbok har arbetats fram. Båda dessa arbeten har grundligt förankrats hos all personal. I processen med personalen har man förutom förankringen arbetat med ständiga förbättringar.
– Förutom dessa insatser, som givetvis krävt stora ansträngningar av företaget, så har man flyttat till Vinbergshed och etablerat ett nytt affärssystem i form av Cenit. Inte nog med detta, Bygg-Bröderna har växt från 25 till 38 medarbetare under denna tid! Idag har man en stark laguppställning genom att man inte bara rekryterat yrkesarbetare utan även en entreprenadchef, en entreprenadingenjör och en platschef. Det är en mycket imponerande resa Bygg-Bröderna gjort och det blir väldigt spännande att följa den fortsatta utvecklingen, säger Johan Pehrson på ER-Konsult.