2009-10-19 // ER-Konsult har fått ett starkt tillskott på konsultsidan. Stefan Sperlingsson har under 22 år haft olika chefsbefattningar (marknadschef, ekonomi- och personalchef, inköpschef och produktchef) inom företagen Findus, Nestlé, Delifrance och Indra.
Huvudinriktningen har varit marknadsföring och under de senaste 15 åren har Stefan varit specialiserad på affärs- och kommunikationsstrategier. Han har bl a fungerat som Account Director på Bates Red Cell och Initiative Universal med kundansvar för bl a Unilever Bestfoods, GB Glace, Atria Retail, H.J. Heinz B.V, Exxon Mobil Corporation, Metsä Tissue Corp, Nobia, Haribo, Akzo Nobel, Bona Kemi och Cycleurope. Ingen novis som konsult
Stefan har också en gedigen erfarenhet som konsult. Framförallt inom utbildning och coaching avseende utformning av varumärkes-, kommunikations- och affärsstrategier.
Samt utveckling av affärs- och marknadsplaner.
– Vi är jätteglada att Stefan har anslutit sig till oss. Av två skäl. Först och främst är Stefan en mycket erfaren och kompetent marknadsförare, strateg och affärsutvecklare. Men vi är också glada att vi nu har en konsult i Skåne. Det gör att vi får en helt annan möjlighet att täcka in hela södra och västra Sverige som är vårt primära marknadsområde, säger Johan Pehrson.