2009-09-30 // Vi gläds med våra kunders framgångar. Under ett år när konkurrenterna bland småhustillverkare har backat med i snitt 13% så har Anebyhus ökat med 19% ER-Konsult har haft förmånen att arbeta med Anebyhus under c a 1,5 år. Till att börja med gjordes en ny affärsplan/marknadsplan. Den förankrades grundligt hos hela säljorganisationen. Förra hösten arrangerades en säljutbildning/säljträning anpassad speciellt för Anebyhus. I början av 2009 genomfördes en process med alla anställda på huvudkontoret. Under processen har affärsplanen och kärnvärden förankrats ytterligare. Sedan prioriterades framtagning av förbättringar och utveckling av handlingsplaner på avdelningsnivå. Regelbundna uppföljningar har gjorts under ledning av ER-Konsult.
– Vi är mycket glada över att Anebyhus lyckats så väl och visst känner vi oss delaktiga i framgången med det arbete vi gjort tillsammans med dem. Men först och främst handlar det om att Anebyhus lyckats väl på marknaden genom en kompetent ledning och en engagerad och duktig säljkår, säger Johan Pehrson på ER-Konsult.