2012-09-30 // Sweden Hotels, en svensk hotellkedja med personliga och välskötta tre- och fyrstjärniga affärshotell. Hotellkedjan består idag av ett 50 tal privatägda och prisvärda hotell med personlig och individuell karaktär. Hotellen är spridda över stora delar av Sverige, från Jämtland i norr till Skåne i söder.

”Vinn din marknad”
Varumärket Sweden Hotels ägs idag av tre delägare som alla också är hotellägare i kedjan.
ER- Konsults uppdrag var att i första hand skapa samsyn i ägargruppen vilken position varumärket skulle ha i framtiden. – Varför skulle hotell gå med i denna kedja och inte i någon av de andra?
Det andra uppdraget var att tillsammans med VD och ägare skapa den långsiktiga affärs- och marknadsplan som skulle ligga till grund för utvecklingen av varumärket i framtiden. Här ingick också
arbete med varumärkets kärnvärden och varumärkeslöfte.