2012-03-17 // För åttonde året genomförde ER-Konsult processen Steget före hos möbeltillverkaren Tenzo. I Steget före medverkar all personal under en heldag med ca 20-25 personer åt gången utspridda över tre dagar. De viktigaste syftena med processen är att identifiera förbättringsförslag, kommunicera genomförda förbättringar, förmedla en bild av marknadssituationen och strategierna i företagets affärsplan, sätta nya mål för de olika avdelningarna och funktionerna på företaget samt att bygga en framgångskultur. Totalt identifierade de c a 75 anställda 347 förbättringsförslag. Bara i produktionen genomfördes under 2011 över 100 förbättringar.
Vi är mycket nöjda med vad vi får ut av Steget före, vår personal är både kreativa och duktiga på att förstå vad som är viktigt att utveckla på företaget. Detta är en av våra absolut viktigaste investeringar, säger vice VD Mattias Hogane.