2011-08-18 // Tre D Mekaniska arbetar fram en offensiv affärsplan och gör hela ledningsgruppen delaktig i detta arbete för att uppnå en plan för långsiktig tillväxt och lönsamhet. Arbetet innebär även att marknadskompetensen utvecklas genom fler engagerade nyckelpersoner.

Tre D Mekaniska AB Vilshult, är en mycket modern mekanisk verkstad som arbetar med laserskärning i 2D, 3D och rörlaserteknik.
Materialet som bearbetas är främst stål, rostfritt stål och aluminium.
Vidareförädling sker med kantpressning, svetsning, maskinbearbetning och ytbehandling.
Detta delvis i nära samarbete med duktiga nätverksföretag för att ha ytterligare tillgång till kompetens, kapacitet och flexibilitet.

Företaget startade 2003 av fem personer med mycket bred industrierfarenhet från såväl stora som små företag. Alla arbetar fortfarande kvar i företaget.
Omsättningen är ca 40 miljoner/år och antalet kunder är ca 100 fördelade på olika bransher och företagsstorlekar.