2010-03-10// Unnaryds Snickeri är ett företag med traditioner sedan 1926 inom träbearbetning. I den nyligen framarbetade marknadsplanen så är det dags att ta ett steg i ny riktning. Under ganska många år har man varit underleverantör av t ex dörrstommar till olika dörrtillverkare.
I den marknadsplan vi nyligen arbetat fram tillsammans så är det dags att ta ny riktning. Det innebär att satsa på unika dörrar och unika köksinredningar under ett eget varumärke.