2008-02-12 // Under en kväll hade ett 40-tal personer från kommunen och dess intressenter för att få ytterligare kunskap om varumärkets roll och betydelse hos både kommuner och näringsliv. Detta sågs som ett steg i beslutsprocessen för kommunen om man skall gå vidare med en process för att utveckla varumärket.