2011-11-15 // ER-Konsult har fått förtroendet av Veg Tech att hjälpa dem lyfta sin säljkraft. Det gör vi genom att genomföra vår process Vinnande Försäljning. Under 3 dagar tränar vi färdigheterna inom säljarrollen, kundrelationen, säljprocessen, argumenteringen samt övar förmågan att sätta mål och skapa förbättrad effektivitet.
Veg Tech ett företag med höga miljöambitioner. Veg Techs produkter erbjuder helt nya möjligheter för ett grönare byggande. Exempel på produkter:
Veg Tech sedumtak – gröna tak: I över 20 år har Veg Tech byggt vegetationstak i stor mängd i Norden. Säkra system för levande tak baseras på lättskött och torktålig sedumvegetation som är producerad på egna odlingar i Småland.
Veg Tech växtvägg: Veg Tech har lösningarna för installation av en grön och härlig växtvägg i t.ex. receptionen i en större fastighet eller på ett större företag.
Veg Tech dagvattenhantering: Veg Tech utvecklar och anlägger öppna dagvattensystem i det moderna stadsbyggandet. En varierad och riklig vegetation med växter som är anpassade för nordiska klimat är mycket viktig för att systemen för dagvattenhantering skall fungera väl och uppfylla kraven på estetik.