2012-11-28 // ER-Konsult har under lång tid varit partner till Teknikcentrum Kronoberg i Växjö. Samarbetet har nyligen utökats med Vinnande Key Account Management. ER-Konsult höll kursen hos Teknikcentrum under 2 dagar i november. Deltagarna gav utbildningen ett högt betyg. Det fina omdömet har ett extra värde då det genomförs få kurser inom KAM utanför Stockholm.

Nyckelkunder är i dag avgörande för många företag. Kursen hjälper dig i det praktiska arbetet med att:
• Identifiera nyckelkunder
• Genomföra strategier för att behålla nyckelkunderna
• Leverera hög service
• Hålla konkurrenterna borta
• Utveckla relationer till ömsesidig nytta

Kursen är byggd som en praktisk vägledning i hur du genomför och praktiserar KAM-strategier. Du får ta del av ett antal övningsexempel. Det är en hjälp för dig när du ska omsätta teorin i din egen verkliga KAM-situation med dess unika utmaningar.