Ytterligare en All-time-high i maj

2010-06-09 // Även Print One, ett arkoffsettryckeri, noterar all-time-high i maj månad. Totalt sett har året varit lysande och man ligger 5,7 % över budget. – ER-Konsults arbete med att hjälpa oss att ta fram en marknadsplan har resulterat i flera faktorer som ligger bakom framgången, säger marknadschefen Magnus Petersson. – Dels har vi fått ihop