Säljskola för Anebyhus

2008-10-16 // ER-Konsult Utbildning fick som en fortsättning på arbetet med den nya affärsplanen för Anebyhus, förtroendet att genomföra en säljutbildning. I stort sett samtliga av Anebyhus 30 säljare medverkade, såväl nya som säljare med 30 års erfarenhet av husbranschen. Tvådagarsutbildningen, som genomfördes för två grupper, blev mycket uppskattad. Det var ingen traditionell säljutbildning modell korvstoppning.