Stefan Sperlingsson, mycket erfaren och kompetent marknadsförare och strateg, ny konsult i Helsingborg.

2009-10-19 // ER-Konsult har fått ett starkt tillskott på konsultsidan. Stefan Sperlingsson har under 22 år haft olika chefsbefattningar (marknadschef, ekonomi- och personalchef, inköpschef och produktchef) inom företagen Findus, Nestlé, Delifrance och Indra. Huvudinriktningen har varit marknadsföring och under de senaste 15 åren har Stefan varit specialiserad på affärs- och kommunikationsstrategier. Han har bl a fungerat