63% effektivitetsförbättring!

2010-01-15 // Tenzo i Smålandsstenar är ett av våra framgångsrika kundföretag. Man tillverkar möbler. ER-Konsult har under ett följd år arbetat med både Business Plan och i ett internt förbättringsprojekt kallat Steget före. Tenzos säljframgångar är dokumenterade då man blivit utsedda till Gasellföretag två gånger. Även produktiviteten har höjts väsentligt. Mest påtagligt är detta på lackavdelningen