ER-Konsult har det här året etablerat sig i Skåne. Det har nu resulterat i flera nya kunder. Här följer två exempel:

2010-06-30 // – El & Säkerhet, ett Malmöbaserat företag som sysslar med elinstallationer och säkerhet. När det gäller säkerhetsdelen erbjuder man bl a inbrottslarm, brandlarm och kameraövervakning för både företag och privatpersoner. El & Säkerhet är c a 40 anställda. – Din-X har sitt huvudkontor i Helsingborg. Det är en danskägd bensinstationskedja med c a 140 stationer.