Tre D Mekaniska satsar offensivt och långsiktigt!

2011-08-18 // Tre D Mekaniska arbetar fram en offensiv affärsplan och gör hela ledningsgruppen delaktig i detta arbete för att uppnå en plan för långsiktig tillväxt och lönsamhet. Arbetet innebär även att marknadskompetensen utvecklas genom fler engagerade nyckelpersoner. Tre D Mekaniska AB Vilshult, är en mycket modern mekanisk verkstad som arbetar med laserskärning i 2D, 3D

Ny affärsplan för Halmstads Näringslivs AB

2011-08-10 // Under våren och sommaren har ER-Konsult haft förtroendet att i en utvecklingsprocess arbeta fram en ny affärsplan för det kommunala näringslivsbolaget i Halmstad. I processen har all personal varit delaktig. – Det är viktigt att anknyta till de s k ”konkretiserade målen”. Dessa finns i de planeringsdirektiv som utarbetats i kommunen. Under rubriken arbete

Vi söker konsulter

2011-05-04 // ER-Konsult erbjuder möjligheter för dig som har intresse, rätt personlighet och rätt bakgrund.
Vi har väl beprövade koncept som är speciellt lämpliga för att hjälpa små och medelstora företag med tillväxt och lönsamhet.

Hillerstorps Schakt förstärker sitt marknadskunnande och delaktigheten i företaget!

2011-04-20 // Hillerstorps Schakt, som grundades 1978 av nuvarande VD Bengt-Erik Svensson, är ett företag som har tre ben att stå på – energiarbeten, kabelarbeten och markentreprenader. Ledningen satsar på att utveckla marknadskunnandet för att sedan förankra arbetet hos all personal. Arbetet fortsätter sedan offensivt med att göra all personal ytterligare delaktig i företagets resultat och

Nothinplaketten till Gnosjö Konstsmide

2011-01-15 // ”Tre bröder, tre ägare, tre företagsledare började med att klara av ett svårt generationsskifte. De fortsatte med tufft förändringsarbete, skapade en platt organisation, renodlade produktprogrammet och vände kraftig förlust till bra vinst på ett år. De lade upp en långsiktig strategi och aktiviteter därefter, som bland annat innebar stora långsiktiga investeringar i produktutveckling,

Malmös största köpcentrum har startat samarbete med ER-Konsult

2010-12-05 // Mobilia är Malmös mest innehållsrika shoppingcenter som med dagens sjuttio butiker erbjuder ett stort utbud för shopping, restauranger och caféer. ER-Konsult har valts ut som en av de samarbetspartners som Mobilia anlitar för att förverkliga det pågående stora omvandlingsarbetet av centret från köpcentrum till stadskvarter. Mobilia som invigdes 1968 gör ständiga förbättringar och bygger

Byggbröderna satsar på utveckling

2010-10-31 // Byggbröderna är ett anrikt byggentreprenadföretag från Falkenberg som varit verksamma ända sedan 1920. Under 2010 har ägarna Jan-Åke Kjeller och Tommy Alfredsson tagit ett helhetsgrepp för en offensiv framtidssatsning där ER-Konsult fått förtroendet att spela en stor roll. Till att börja med arbetades en ny affärsplan fram. Det var inte bara ägarna som var

Anebyhus från 11:e till 7:e plats!

2010-09-10 // Att Anebyhus växt under det senaste året och klättrat från att vara det elfte största husföretaget i landet till att vara det sjunde största, det kunde VD:n Kenneth Roos konstatera vid en kick off i fabriken den 25 augusti där runt 100 medarbetare deltog. Förutom den tillväxt som skett har Anebyhus också fått nöjdare